Skapa en bra reklamfilm till företaget

Har du funderat på att använda en reklamfilm för att marknadsföra ditt företag? Med rörlig film är det enklare att få fram berättelser, miljöer och känslor än med text och stillbilder. När vi tittar på film använder vi fler sinnen än när vi läser statisk text. Filmer kan också delas och spridas snabbt på sociala medier som Facebook och Twitter, vilket ger en stor mängd gratisreklam för ditt företag som kan leda till ökat engagemang och försäljning.

Om du planerar att skapa en kortfilm eller reklam för ditt företags räkning är det smart att titta närmare på Figaro music som erbjuder filmproduktion samt musik- och ljudproduktion. Genom att anlita ett produktionsbolag kan du säkerställa att slutprodukten håller hög kvalitet och når fram med budskapet ni vill förmedla. Det kan vara frestande att försöka göra filmen själv med mobilen, men det kan bli en dyr affär om effekten inte blir som tänkt.

Vad är en bra reklamfilm?

Blurred,-,Covering,An,Event,With,A,Video,CameraDet är svårt att skapa en större psykologisk effekt med hjälp av reklam, men när det går vägen kan reklamen vara mycket effektiv. En reklamfilm bör inte komma med falska löften, då budskap kring en produkts förträfflighet sprids snabbt via sociala medier. Produkten behöver därför vara lika bra som reklamen utlovar att den är. En bra reklamfilm ska skapa en känsla hos kunden att hen står nära varumärket, att om de köper produkten så tillhör de en viss grupp i samhället. Idag blir det allt vanligare med varumärken som riktar sig till vissa grupper som har en särskild livsstil och identitet.

Regler för reklam

En reklamfilm ska tydligt vara märkt som en sådan, om den exempelvis visas som ett sponsrat inlägg bör kunden vara medveten om att det är reklam det handlar om. Det är också viktigt att marknadsföringen har en tydlig avsändare. Allt som sägs i reklamfilmen bör också vara sant och möjligt att bevisa av företaget, och det är inte tillåtet att hur som helst använda ord som ”gratis”, ”bäst” eller ”billigast”.

Vi har en sträng marknadsföringslag i Sverige som förbjuder dold marknadsföring. Konsumentverket har satt samman en vägledning som kan vara till hjälp för den som marknadsför produkter och tjänster i sociala medier. Genom att följa den kan du vara säker på att din marknadsföring följer lagen.

Scroll to top